Specjalizujemy się w budowie:

  •  dróg,

  •  parkingów

  •  placów

  •  chodników

 z masy bitumicznej i kostki brukowej. 

Wynajmujemy sprzęt specjalistyczny.
Prowadzimy działalność handlową materiałami drogowymi. 

 

 

 

 

 


stat4u


PiUser 2000