Przedsiębiorstwo Budowy Dróg   " BITUM "  Sp. z o. o.
  ul. Sitarska 1   18-301 Zambrów